Dinsdag 31 augustus 1948

 Om 05.30 overal, zondagse dienst. Feest, het is vandaag feest, de Koningin is jarig en ze viert haar 50 jarig jubileum. Onze Koningin.
De vlaggen wappe
rden hier overal, en er heerste vreugde en blijdschap in Soerabaja.
Het is iets groots, zoiets is nog nooit voorgekomen, dat een koningin 50 jaar
geregeerd heeft over ons land. Trouw aan haar volk heeft zij door de verdrukking heen, gevochten voor de vrijheid van ons landje. Zij is een
moedige vrouw, die overal een hartelijk woordje had tegen officieren en manschappen. Ja, 
onze Koningin, Moeder des vaderlands. Wij hopen dan ook en vragen aan God, of onze Koningin nog lang in ons midden mag blijven, als zij aftreed van de troon.Leve de Koningin Hoezee, Hoezee, Hoezee.Om 08.00 uur was er een groot defilé van de Militaire legereenheden. Het was een groot defilé met veel machtsvertoon. Er reden wat wa­gens, tanks en kanonnen. De Jantjes liepen netjes, het was een mooi gezicht al die witte unifor­men. Toen kwamen de Grena­diers en de Jagers met hun brencar­riers en wagens. Daarna de stoottroepen. Daar achter kwamen de Huzaren van Boreel oftewel de pantsereenheid. Die hadden ook
behoorlijke wapens, grote tanks, repa­ratiewagens en kanon­nen. Toen kwam de A.A.T met hun wagens, sjonge wat een wagens, zo veel zie je er in heel Holland niet.
          
 

Toen kwamen de Mariniers met hun Sher­man-tanks, vier van die goede knapen, wat een bakbees­ten zijn dat. Als je daar onder komt blijft er niet veel meer van je over dan een beetje stof. Toen kwamen er nog twee grote diepladers met daarop zo'n kolossale amfibie tank. Ja, het was groots opgezet, het heeft dan ook 1½ uur geduurd.

Dat hebben we weer gezien. Op het Emma­plein, tegenover het Gouvernements gebouw, stond een groot por­tret van de Koningin omlijst met bloemen. Het was een prachtig stuk werk. Daarna zijn we naar huis gegaan, om een stukkie te eten, nu dat was behoorlijk.
               
           

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

pagina 31