Opgericht:                                         05-09-1946 te Amersfoort                 

Onderdeel van:                                C-Divisie "7 December"                 

Vertrek IndiŽ:                                   07-01-1947 a/b "Tegelberg"               

Aankomst IndiŽ:                             03-02-1947 Batavia                       

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java                          

Ingedeeld bij:                                  1e Infanterie Brigade Groep, *BaCo Bandoeng                            

Actiegebied(en):                              Soekaboemi, Djongol, *Tjiwedej, Pandeglang

Commandant:                                  Maj. P. van Stockum   05-09-1946/04-01-1949
                                                            Kapt. J.H. Bos             04-01-1949/22-02-1950

Gerepatrieerd:                                  29-01-1950 a/b "Johan v Oldebarneveldt"  
                                                           
22-02-1950 aankomst Nederland            

Omgekomen:                                   2 man                                    

Het 1e Eskadron 1e Verkenningsregiment was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Op 25 september 1946 werd de naam veranderd in, 1e Eskadron 1e Regiment Huzaren van Boreel. Na aankomst te Batavia werd het eskadron gelegerd in Buitenzorg.

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, werd het eskadron verplaatst naar Soekaboemi. Op 25 juli 1947 bezette het eskadron Palaboekan Ratoe aan de Wijnkoopsbaai. In de dagen daarop werden er verkenningen uitgevoerd naar Tjitando. Op 28 juli werd het eskadron gelegerd in Soekaboemi. Op 23 augustus werd een zuiveringsacties gevoerd naar Sagaranten dat op 6 september blijvend werd bezet. In januari 1948 werd het eskadron (minus ťťn peloton) verplaatst naar Tjibaroessa en Djongol bij 4-8 RI. Het achtergebleven peloton werd gelegerd te Soekanegara bij 3-RJ. Naast de vele zuiveringsacties werd er door de huzaren ook menige patrouille 'gelopen'. Eind maart kreeg het eskadron, na een hergroepering, een eigen patrouillevak nabij Soekaboemi. Na ongeveer drie maanden werd het eskadron verplaatst naar de Patoeka-landen bij Bandoeng. Na wat omzwervingen werd het eskadron uiteindelijk gelegerd te Tjiwedej.

Voor deelname aan de 2e politionele actie werd het eskadron op 21 december 1948 verplaatst naar Soekaboemi en gesplitst in drie groepen, Gevechtsgroep van Stockum, Gevechtsgroep Bos en een reserve. De Gvgp Bos en de reserve werden gelegerd te Soekaboemi en Buitenzorg. Op 23 december 1948 trok de Gvgp van Stockum vanuit Buitenzorg via Rangkasbitoeng op naar Laboehan. Door een vernielde brug bij Lawangtadji werd de opmars tot staan gebracht. Op 25 december kreeg de Gvgp van Stockum orders om vanuit Tangerang naar het zuiden op te rukken en contact te maken met de hoofdmacht, hetgeen niet lukte. Uiteindelijk werd er besloten dat de Gvgp van Stockum zich moest melden bij cdt. 3-RJ te Pandeglang. Daar aangekomen werd de Gvgp van Stockum doorgestuurd naar Malingping. De Gvgp Bos was op 24 december verplaatst naar Tangerang. Samen met infanterie trok de Gvgp Bos (inmiddels omgedoopt in Gvgp Goofers) via Serang op naar Pandeglang. Op 26 december stootte de Gvgp Goofers door naar Menes en Laboehan. Na enkele verkenningen in de omgeving van Laboehan werd de Gvgp Goofers op 27 december verplaatst naar Malingping. Op 4 januari 1949 werden er bij een hergroeperingsplaats het 3e pel. te Goenoeng Ketjana en het 1e en 2e pel. te Pandeglang gelegerd. De hoofdtaak bestond vooral uit het beveiligen van de hoofdwegen en konvooibeveiliging. Op 18 februari werd het 1e en 2e pel. gelegerd te Serang en het 3e pel. te Pandeglang. Op 29 maart werd het eskadron afgelost en kwam het weer terug in Tjiwedej waar het tot aan de repatriŽring was gelegerd.

.

 

Literatuur:

  1. Digitaal fotoalbum soldaat A. Gort Chauffeur/radiomonteur (www.indiegangers.nl)