Opgericht:                                         18-12-1944 Zeeuws Vlaanderen            

Vertrek Engeland:                           08-11-1945 Aldershot                    

Vertrek IndiŽ:                                   25-11-1945 a/b "Johan van Oldebarneveldt"

Aankomst Malakka:                       29-12-1945 Ipoh                         

Aankomst IndiŽ:                              20-03-1946 Batavia                      

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java, *T.T.C. Midden-Java      

Ingedeeld bij:                                  V-Brigade (B-divisie)                  

Actiegebied(en):                              Tjimahi, Bandoeng, *Banjoemas, *Tjilatjap,
                                                            *Pangandaran, *Kalipoetjang

Commandant:                                  Maj. J.C. Pijselman    05-10-1944/27-12-1944
                                                            Kapt. J. Nahuys          27-12-1944/28-04-1945
                                                            Lt.Kol C.J.H. Luesen  28-04-1945/07-06-1948

Gerepatrieerd:                                  13-05-1948 a/b "Waterman"                
                                                            07-06-1948 aankomst Rotterdam            

Omgekomen:                                   38 man                                   

 Bijnaam:                                           de "Watermannen"     

 Het OVW-bataljon 1-3 RI is voortgekomen uit Wachtbataljon III dat op 5 oktober 1944 gevormd werd te st-Niklaas (B). Dit zogenaamde "Paris Batallion", was gelegerd in Zeeuws-Vlaanderen en toegevoegd aan het 105e AA Brigade RA (Anti Aircraft). Op 10 maart 1945 kwam het bataljon onder bevel cdt Pr.Irene Brigade en was het o.a. gelegerd in Hulst, Tholen, Middelburg en Brabant. Eind april is het bataljon verplaatst naar Coevorden. Van 30 juni tot 15 september was het bataljon belast met de bewaking van Duitse krijgsgevangenen nabij MŁnchen-Gladbach, waarna het werd gelegerd in Zuid Limburg. Via Engeland, waar het bataljon werd voorzien van de noodzakelijke uitrusting, vertrok het naar IndiŽ. Daar de bevelhebber van het South East Asia Command (SEAC), de admiraal Mountbatten, vanaf 2 november 1945 een landingsverbod op Java en Sumatra voor Nederlandse troepen had ingesteld werd er uitgeweken naar Malakka. Dit verbod is in maart 1946 opgeheven.

            

 

Enkele weken na aankomst in Batavia werd het bataljon op 8 april verplaatst naar Bandoeng. Rond Bandoeng werd het bataljon o.a. gelegerd te Tjilampeni, Dajeukolot, Njalindoeng, Padalarang, Sitoe Lembang en ingezet bij vele acties zoals op 10 april noord van Tjimahi samen met 1-9 RI en Inf.V.KNIL en de brigadeactie op 16 juli naar Bandjaran en Soreang. Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, bezette het bataljon de brug op de weg naar Tandjoengsari. Nadat de hoofdcolonne de brug was gepasseerd zette het bataljon de opmars voort naar Cheribon. Op 26 juli bezette het Tegal. In Slawi voegde het zich weer bij de colonne en ging de opmars op 29 juli verder, naar het zuiden. Over de Goenoeng Slamet, via Poerbolingga werd samen met Inf.II.KNIL op 2 augustus Tjilatjap bezet.

 Hierna werd het bataljon gelegerd rond Banjoemas, Soekaredja en Kroja en voerde het vele acties zoals op 10 september met 1-5 RI, om de weg naar het noorden over Boemiajoe vrij te maken en op 15 september een actie met Inf.II.KNIL en 1-9 RI naar Bandjar. In oktober was het bataljon geconcentreerd in Tjilatjap om in te schepen voor een landing op 23 en 25 oktober in de Mauritsbaai bij Kalipoetjang en Pangandarang samen met huzaren en mariniers. Na de landing werd de opmars ingezet naar Bandjar (actie Neptunus, Triton). Na deze actie verbleef het bataljon tot aan de repatriring in het gebied west van Tjilatjap met posten o.a. te Pangandaran, Kalipoetjang, Wangon en later ook te Bandjar. Op 6 april 1948 was het bataljon verzameld in Tjilatjap en werd het afgelost door 3-8 RI.

 

 

.

Literatuur:

  1. Brink, E.A.B.J. ten, e.a., Een Bataljon trok voorbij. 1-3 R.I. Eindhoven, 1948; 157 blz. De belevenissen van een OVW-bataljon, het 1e bataljon van het 3e Regiment Infanterie, 1944-1948. 1-3 RI werd ingedeeld bij de V-brigade die actief was op West- en Midden-Java.