Opgericht:                                         01-09-1946 te Breda                       

Onderdeel van:                                C-Divisie "7 December"                  

Vertrek IndiŽ:                                   21-10-1946 a/b "Johan de Witt"            

Aankomst IndiŽ:                              21-11-1946 Batavia                        

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java                         

Ingedeeld bij:                                   3e Inf.Brig.Groep, *1e Inf.Brig.Groep      

Actiegebied(en):                               Tasikmalaja, Garoet, Tjiwedej, *Soekaboemi 

Commandant:                                                                                   /    -05-1947
                                                            Maj. Hauer              -05-1947/    -07-1949
                                                            Kapt. Reyn             -07-1949/28-12-1949

Gerepatrieerd:                                  03-12-1949 a/b "Sibajak"                  
                                                            28-12-1949 aankomst Rotterdam             

Omgekomen:                                   8 man

De afdeling was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Op 31 november 1946, enkele dagen na aankomst werd de afdeling gehuisvest op het artillerie Camp in Batavia, waar men een verdere training kreeg en het materiaal in ontvangst nam. Tijdens deze periode had de afdeling een post te Djati Baroe en Toegoe. Eind maart 1947 werd de afdeling verplaatst naar Tjiandjoer en gelegerd te Kademangan.

 Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, was de afdeling ingedeeld als reserve en voerde met 3-2 RI enkele zuiveringsacties uit nabij Tjikalong-Koelon. Op 30 juli werd de afdeling verplaatst naar Cheribon. Samen met 3-2 RI, Genie, AAT en Paw's trok de afdeling, gehinderd door vele vernielingen en beschietingen, via Koeningan en Tjiamis op naar Tasikmalaja dat op 8 augustus werd bezet (actie "Venlo"). Hierna ging het verder naar Garoet maar kwam men door een vernielde brug niet verder dan Singaparna.

 
8 augustus 1947, 1e politionele actie. 1-8 RVA passeert de verkeers/spoorbrug bij Manondjaja in de opmars naar Tasikmalaja

Na de 1e politionele actie werd de afdeling gelegerd te Tasikmalaja en verleende artilleriesteun bij diverse acties zoals b.v., in augustus bij het ontzetten van Kawali en begin oktober bij een actie rond Indihiang en Tjitandoei. Op 11 november kreeg de afdeling een eigen patrouillegebied toegewezen met posten te Baloerlimbang en Malangbong. Door een intensieve patrouillegang en acties keerde de rust in het gebied enigszins terug. In maart 1948 werd de A-batt aangesteld als actie-batterij en gelegerd te Tasikmalaja. In april werden de B-batt en staf verplaatst naar Bandoeng rond Tjiwedej met o.a. posten te Malabar, Tjoekoel en Pengalengan. De A-batt werd ingezet bij vele acties zoals op 11 mei met 3 RS bij de actie "Stoter" rond Tjiamis. Door deze acties week de TNI ook uit richting Bandoeng. Hiervoor werd op 18 juni de B-batt. gelegerd te Bandjaran. Op 2 juli werd de B-batt toegevoegd aan de 1e Inf.Brig.Groep en gelegerd rond Soekaboemi en Tjiandjoer ter ondersteuning van 3 GRGr. In december keerde de B-batt terug en werd gelegerd bij Tjiawi met o.a. posten te Tjisajong en Radjapolah. De A-batt werd gelegerd te Tjisoeroepan bij Garoet.

 

Aan de 2e politionele actie, op 19 december 1948, nam de afdeling niet actief deel. Op 28 maart loste de B-batt de A-batt als actiebatterij af. Op 17 juni droeg de A-batt materiaal, auto's en artillerie over aan 3-41 RVA en had daarna uitsluitend een infanterietaak. De B-batt werd nog vele malen ingezet en nam o.a. op 21 juni, deel aan de actie "Scheveningen" om de toenemende invloed van de Daroel Islam tegengegaan. Vanaf 29 juli was afdeling gelegerd te Bakakan Loa en Malangbong. Op 1 september werd het overige materiaal overgedragen aan 3-41 RVA. Uiteindelijk werd de afdeling op 14 november gelegerd te Batavia in afwachting van de repatriŽring.