Opgericht:                                         01-09-1946 te Utrecht                              

Onderdeel van:                                C - Divisie "7 December"                 

Vertrek  IndiŽ:                                  24-09-1946 a/b "Boissevain"              

Aankomst IndiŽ:                             19-10-1946 Batavia                        

Toegevoegd aan:                             T.T.C West - Java

Ingedeeld bij:                                   3e Infanterie Brigade Groep,

Actiegebied(en):                              Mr Cornelis, Krandji, Tjiandjoer, Patjet,
                                                            Tasikmalaja, Garoet, Bandjar, Rangkasbitoeng

Commandant:                                  Maj. F.C. Vrins         04-09-1946/27-11-1947
                                                           
Kapt. H. Tieskens    27-11-1947/03-09-1949

Gerepatrieerd:                                  03-09-1949 a/b "Kota Inten"
                                                            02-10-1949 aankomst Rotterdam

Omgekomen:                                    6 man

  De 13e Genie Veldcie was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45 en bestond uit 1 stafpeloton, 3 werkpelotons en 1 MT. - en werkplaatspeloton.

 Na aankomst te Batavia werd men gelegerd in het geniekampement te Mr Cornelis. Van 11 november tot 11 februari 1947 werden de pelotons o.a. gedetacheerd in Krandji, Kebalen, Toeloekpoetjoeng, Oedjoeng Menteng, Babakan en Tjilintjing.
Het werk bestond voornamelijk uit het maken/herstellen van wegen en legering voor de uit Holland komende troepen.

Op 16 februari werd de 13e GnVldcie toegevoegd aan de 3e Inf.Brig.Groep  en o.a. gelegerd te Patjet, Tjipanas en Tjiandjoer. Op 19 maart werd de 13e GnVldcie (min. 2e pel) gelegerd in Tjiandjoer en o.a. gedetacheerd te Kademangan, Tjikalon Koelon, Bodjong Pitjong en Gekbrong. Op 20 juli werd de gehele 13e GnVldcie verplaatst naar Gekbrong.

 
Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, nam de 13e GnVldcie deel aan de opmars naar Tjibadak. De taak bestond uit het ruimen van versperringen, het repareren van vernielde bruggen zodat de aanvalstroepen de vastgestelde doelen op tijd konden bereiken. Ook het ruimen van mijnen en andere explosieven behoorde tot hun taak.
Op 21 juli werd de opmars naar Tjibadak ingezet dat een dag later werd bereikt. Op 24 juli keert de 13e GnVldcie. terug naar Tjiandjoer. Het 3e pel. werd op 27 juli verplaatst naar Soemedang en nam deel aan de actie naar Tjitjalengka. Het 1e en 2e pel. werden verplaatst naar Ploembon en trokken met de 3e Inf.Br.Groep op van Cheribon via Koeningan naar Tasikmalaja (actie "Venlo").

 Ook na de 1e politionele actie werd de 13e GnVldcie. bij diverse zuiveringsacties ingezet, zoals op 10 augustus de actie "Roemond" van Tasikmalaja naar Garoet met het 1e en 2e pel. en op 24 oktober de actie naar Pameungpeuk met het 2e en 3e pel. versterkt met een pel. van de 4e GnVldcie. Op 31 augustus werd de 13e GnVldcie gelegerd in Garoet. Het 3e pel. werd gelegerd in Tasikmalaja. In de komende periode waren de pelotons o.a. gelegerd te Tasikmalaja, Garoet, Tjiamis, Malongbong en Tjikadjang.
In 1948 kwamen er weer nieuwe posten bij zoals Soekamerang, Bandjar, Tjiawi. Van 28 juni tot 2 december was de 13e GnVldcie versterkt met een KNIL pel. van het depot Genie Troepen in Buitenzorg. Op 2 november werd het 3e pel. van de 41e GnVldcie toegevoegd.

 Op 20 december werden het 1e en 3e pel. gelegerd in Buitenzorg voor deelname aan de 2e politionele actie in Bantam. Reeds kort na aanvang van de opmars op 19 december 1948 kwam de colonne tot stilstand bij Kalon voor de geheel vernielde brug over de Tjidoerian. Nauwelijks was de Baileybrug gereed of deze werd door een hevige Bandjir geheel kapot geslagen. Met de hulp van Leger Genie Troepen werd een nieuwe brug geslagen en ging  de opmars ging verder. Op 25 december werd Rangkasbitoeng bereikt.

 Op 1 januari 1949 keerde het 3e pel. terug naar Bandjar. Tussen 15 en 17 januari 1949 werd de taak overgedragen aan de Leger Genie Troepen en keerde ook het 1e pel. terug.
Vanaf 22 mei begon de aflossing door de 41e GnVldcie en werd men gelegerd in Bandoeng en Tjimahi. Het 3e pel. werd tot augustus gedetacheerd bij de 12e GnVldcie. In augustus werd de 13e GnVldcie gelegerd in Batavia in afwachting van de repatriŽring.