Opgericht:                                         06-04-1946 te Harderwijk

Vertrek IndiŽ:                                   29-11-1946 a/b "Sibajak"

Aankomst IndiŽ:                              29-12-1946 Batavia

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West - Java

Ingedeeld bij:                                   Baco Batavia, Baco  Bandoeng

Actiegebied(en):                              West Java 

Commandant:                                  Kapt. Gazendam            06-04-1946/
                                                            Kapt. J.H. Sijdzes                               /07-03-1950

Gerepatrieerd:                                  06-02-1950 a/b "Atlantis"
                                                            07-03-1950 aankomst Amsterdam

Omgekomen:                                    2 man

Bijnaam:                                            "de Beren"

 
De AAT viel onder de Verpleging en Transportdienst (VTD). De centrale leiding berustte bij het directoraat van de VTD. De regionale leiding was in handen van de Territoriaal Verpleging en Transportofficier (TVTO). De leiding bij de eenheden berustte bij de verpleging en transportofficier (VTO) van de AAT. 15 AAT, gevormd uit OVW'ers, bestond uit vijf pelotons t.w. 1 stafpeloton, 1 werkplaatspeloton en 3 transportpelotons. In het stafpeloton waren o.a. ondergebracht, de fourier, betaalmeester, koks, motorordonnansen, administratie en het transpportbureau, waar de transportofficieren alle transporten regelden en de verantwoording hadden van de BOS Het werkplaatspeloton verzorgde alle reparaties en het onderhoud aan de voertuigen. De transportpelotons werden voornamelijk ingezet in het 2e lijntransport. Dit hield in, het transport van levensmiddelen, munitie, brandhout, bouwmaterialen, BOS-producten etc. van de Verbruiks en Levensmiddelen magazijnen (V.L.M.n.) naar de aanvullingplaatsen en voor het transport van de troep bij acties en andere verplaatsingen. Dit werk was beslist niet zonder gevaar. Voortdurend was er de dreiging van sluipschutters of voor mijnen en 'trekbommen'.

 

 


Na aankomst te Batavia werd 15 AAT gelegerd in het voormalig Gouvernementskantoor. Ondanks het tekort aan materiaal werd 15 AAT al snel ingezet met o.a. ritten naar Poentjak. Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, stond 15 AAT aangetreden in de J.P. Coen kazerne voor een konvooi met troepen met bestemming Tjileungsir. Enkele dagen later, op 29 juli, vertrok 15 AAT uit Batavia. Over de, voor hen reeds bekende, slechte smalle en bochtige wegen van de Poentjakpas reed 15 AAT naar Bandoeng. Daar aangekomen werd 15 AAT gelegerd op het luchtdoelkampement. Met een wagenpark van ongeveer 170 voertuigen werd Bandoeng de vaste basis voor konvooiritten over bijna geheel West-Java. In Bandoeng werd door 15 AAT een busdienst opgezet. Vervoer van Post, herstellende zieken van en naar de Dagoheuvel (hospitaal), het verslepen/ophalen van gestrande voertuigen, zelfs het vervoer van karbouwen, alles werd door 15 AAT vervoerd. Maar natuurlijk werd 15 AAT ook ingezet voor transport bij de vele zuiveringsacties. Aan de 2e politionele actie, op 19 december 1948, nam 15 AAT niet actief deel. Ook de komende tijd bleef 15 AAT zijn werk doen. Na het 'cease fire' van 15 augustus 1949 kreeg 15 AAT wel een ongewone taak, het transporteren van leden van de "Siliwangi Divisie". Na de soevereiniteits-overdracht, op 27 december 1949 had men voor transporten buiten de stad of na de avondklok de toestemming en een pas nodig van de TNI. Deze controle was voor 15 AAT een hard gelag. Gelukkig duurde deze tijd maar kort, daar 15 AAT in februari kon repatriŽren.


Takenbord met de uitgegeven rijopdrachten


Literatuur:  

  1. Hendrikse, D., Tropenrit 15 AAT. Z.p., 1950; 48 blz. Gedenkboek van de 15e Compagnie AAT. In november 1946 vertrok zij naar Java. In maart 1950 kwam het onderdeel weer terug in Nederland.