Opgericht :                                        04-04-1942 te Canberra (AustraliŽ)

Onderdeel van :                               Militaire Luchtvaart KNIL

Ingedeeld bij :                                 LuCoJa   (LuchtvaartCommando Java)
                                                            LuCoSu (LuchtvaartCommando Sumatra)

Actiegebied(en) :                             Gehele Archipel

Commandant(en) :                          Kapt. W. Boot                                  21-04-1942 / 01-05-1942
                                                            Lt.Kol B.J. Fiedeldij                        01-05-1942 / 11-06-1943
                                                            Lt.Kol J.J. Zomer                             11-06-1943 /      04-1944
                                                            Lt.Kol. E.J.G. te Roller                         04-1944 / 23-04-1944
                                                            Lt.Kol. D.L. Asjes                           01-07-1944  /07-10-1944
                                                            Lt.Kol. M. van Haselen                 07-10-1944 /  13-06-1945
|                                                          Lt.Kol R.E. Jessurun                      13-06-1945 / 14-02-1946
                                                            Kapt. W. Boot                                  14-02-1946 / 29-06-1946
                                                            Lt.Kol. C. Terluin                            29-06-1946 /01-11-1946
                                                            Kapt. D. Berlijn                                01-11-1946 /07-06-1947
                                                            Kapt. W.F.A. Winckel                     07-06-1947 /15-06-1948
                                                            1e Lt. Hulscher                                15-06-1948 / 31-08-1948
                                                            Kapt. R. de Senerpont Domis       31-08-1948 / 14-10-1949
                                                            Kapt. P. van Buren                         14-10-1949 / 12-04-1950
                                                            Kapt. H. van Weerden                   12-04-1950 / 15-05-1950

Opgeheven :                                     15-05-1950

Omgekomen :                                  24 man

 

Bij de oprichting van 18 Squadron in 1942 was deze bemand met personeel van het ML-Knil, die na de Japanse invasie waren ontkomen dan wel geŽvacueerd. Later werd het squadron aangevuld met Australische piloten van de RAAF.
Het Squadron was uitgerust met  middelzware bommenwerpers van het type B-25 Mitchell. Na een training van zes maanden werd het Squadron operationeel en ingezet in geallieerd verband in de SWPA (South West Pacific Area).
Na de capitulatie van Japan, op 15 augustus 1945, kwam het Squadron onder bevel van de Cdt. SEAC (South East Asia Command) met als voornaamste basis Balikpapan.

De nieuwe taak voor het Squadron bestond uit, verkenningen voor het SEAC, het opsporen interneringskampen, droppings van levensmiddelen/medicijnen en het transport van ex geÔnterneerden naar AustraliŽ in opdracht van de RAPWI. In verband met de gespannen situatie mochten er echter nog geen vliegtuigen op Java en Sumatra geplaatst worden en mochten de B-25's uitsluitend landden indien geheel ontwapend en louter en alleen voor niet militaire doeleinden.
Op 25 november 1945 werd het RAAF deel van het Squadron opgeheven in verband met de demobilisatie van de Australische piloten.

In november 1945 werd een begin gemaakt met de verplaatsing van het Squadron naar vliegbasis Tjililitan op Java. In de loop van 1946 kreeg het Squadron, naast het vracht en personenvervoer tevens weer een militaire taak en verleende men luchtsteun aan de grondtroepen.
Op 1 april 1946 arriveerde het laatste deel van het Squadron van Balikpapan op Tjililitan en was het Squadron, hoewel voor korte tijd, geheel bijeen. Door de snel wisselende situatie en wensen van de Territoriale Troepencommandanten werden geregeld B-25's gestationeerd op andere vliegbasis zoals te Bali en Makassar, en Semarang.
In oktober 1946 werd het 16 Squadron opgericht uit personeel van 18 Squadron.

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, werd het Squadron voornamelijk ingezet voor verkenningen en het bombarderen van spoorlijnen en artillerieopstellingen van de TNI.  Zo werden o.a. het baanvak Cheribon - Poerwakarta en het baanvak Kroja - Gombong en de kustartillerie op Noesakembangan gebombardeerd. De verkenningen vonden plaats boven  Republikeins gebied om zodoende een beeld te krijgen van de sterkte en verplaatsingen van de TNI.
In totaal werden er tijdens de 1e politionele actie 55 sorties gevlogen.

Na de 1e politionele actie hervatte men weer de "normale"werkzaamheden dat voornamelijk bestond uit het verlenen van luchtsteun aan de grondtroepen. In augustus 1948 werd het 16 Squadron, gelegerd te Palembang, opgeheven. Het vrijkomende personeel werd weer ingedeeld bij 18 Squadron. Dit personeel bleef echter gelegerd te Palembang.

Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, waren er B-25's gelegerd te Tjililitan, Semarang, Medan, en Andir (Bandoeng). De taak van het squadron bestond uit het uitschakelen van de luchtmacht van de TNI (de AURI) en het ondersteunen van de grondtroepen. Deze steun was soms cruciaal zoals bij de opmars van de W-Brigade naar Banjarnegara, waar men op hevige tegenstand stuitte en de opmars tot stilstand kwam. Ook voorkwam het Squadron  de vernieling van de bruggen bij Rangkasbitoeng tijdens de opmars in Bantam.
Niet alleen op Java maar ook op Sumatra kwam het Squadron in actie. Zo verleende het Squadron o.a. steun bij Laboehanbilik (noord Sumatra), schakelde het twee radiostations uit bij Tjoeroep en Kepahiang (zuid Sumatra) en verleende men steun aan de luchtlanding bij Djambi (midden Sumatra). Daarnaast voerde het Squadron ook nog vele verkenningen uit.
In totaal werden er tijdens de 2e politionele actie 337 sorties gevlogen.

In april 1950 werd het Squadron nog uitgebreid met  PVA P51 mustang ex  Photo verkenningsafdeling.

Op 15 mei 1950 werd 18 Squadron opgeheven.