Opgericht:                                         01-09-1946 te Harderwijk

Onderdeel van:                                C - Divisie "7 December"

Vertrek Indië:                                   24-09-1946 a/b "Boissevain"

Aankomst Indië:                             10-10-1946 Batavia

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java

Ingedeeld bij:                                   3e Infanterie Brigade Groep

Actiegebied(en):                              Batavia, Buitenzorg, Garoet, Tasikmalaja

Commandant:

Gerepatrieerd:                                  24-12-1949 a/b "Waterman"   
                                                            15-01-1950 aankomst Rotterdam

Omgekomen:                                    ? man

 De AAT viel onder de Verpleging en Transportdienst (VTD). De centrale leiding van de VTD berustte bij het directoraat van de VTD. De regionale leiding was in handen van een Territoriaal Verpleging en Transportofficier (TVTO), terwijl de leiding bij de eenheden, als brigades, divisies etc. berustte bij de verpleging en transportofficieren (VTO) van de AAT. 2 -1 AAT bestond uit vijf pelotons t.w. 1 stafpeloton, 1 werkplaatspeloton, 2 transportpelotons en 1 verzorgingspeloton. In het stafpeloton waren o.a. ondergebracht, de fourier, betaalmeester, koks, motorordonnansen, administratie en het transportbureau, waar de transportofficieren alle transporten regelden en ook de verantwoording hadden van de BOS Het werkplaatspeloton verzorgde alle reparaties en het onderhoud aan de voertuigen. De transportpelotons werden voornamelijk ingezet in het zogeheten 2e lijntransport. Dit hield in, het transport van levensmiddelen, munitie, brandhout, bouwmaterialen, BOS-producten etc. van de Verbruiks- en Levensmiddelen magazijnen (V.L.M.n.) naar de aanvullingplaatsen. Dit werk was beslist niet zonder gevaar. Voortdurend was er de dreiging van sluipschutters of voor mijnen en 'trekbommen'. Het verzorgingspeloton zorgde voor de verdeling en uitgifte van de week en dagfourage op de aanvullingsplaatsen. Tevens regelde men  de werkzaamheden in de bakkerij, slagerij, BOS en munitieopslagplaatsen.

 Na aankomst van 2 -1 AAT te Batavia werd men ondergebracht in een kamp aan het Waterlooplein noord. Eind oktober begin november werd het materiaal, dat afkomstig was uit oude legerdumps en in een slechte staat verkeerde,  in ontvangst genomen.

Ondanks het tekort aan onderdelen en middelen lukte het de werkplaats de voertuigen op tijd gebruiksklaar te krijgen en begon 2 - 1 AAT aan haar taak.

Deze taak bestond uit het vervoer van vracht en troepen voor o.a. de U - Brigade, de 2e Infanterie Brigade en het Britse 1st Indian Division in het rayon Batavia. In december reed de compagnie met dertig voertuigen mee met het convooi van Batavia naar Bandoeng. Begin februari, nadat de 3e Infanterie Brigade Groep naar het rayon Tjiandjoer was verplaatst, werd er ook regelmatig op dit traject gereden.

Kort voor de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, werd 2 - 1 AAT toegevoegd aan de 3e Infanterie Brigade Groep.
Tijdens de 1e politionele actie verzorgde 2 -1 AAT de aan en afvoer (verplaatsing) van troepen, levensmiddelen en munitie tijdens de opmars van de diverse onderdelen.

 Na de 1e politionele actie werd 2 - 1 AAT gelegerd in Garoet. Vanuit deze plaats werd het zware werk weer hervat. In het gebied van de 3e IBG, dat bijna geheel uit bergterrein bestond, waren de convooiroutes zeer ‘link’. Vooral de weg Tasikmalaja - Garoet was zeer berucht en moest door de pantserwagens, die de convooien beveiligden, elke dag weer letterlijk ‘opengeschoten’ worden. Eind 1947 was de route, na enkele grote acties waarbij de TNI de bergen in waren gedreven, weer redelijk “veilig”.

Vanaf oktober werd 2 -1 AAT ook ingezet bij de bevoorrading van de aanvullingsplaats van de W - Brigade die evenals de aanvullingsplaats van 2 - 1 AAT in Garoet gevestigd was. Naast de bevoorrading van de troep werd de compagnie ook veelvuldig ingezet voor troepenverplaatsingen bij de vele zuiveringsacties.
Aan de 2e politionele actie, op 19 december 1948 werd door 2 - 1 AAT niet actief deelgenomen.

 Tot aan de repatriëring bleef 2 - 1 AAT actief in het gebied van de 3e Infanterie Brigade Groep.  


Het 2e transportpeleton 2-1 AAT