Opgericht:                                         05-09-1946 te Amersfoort                  

Onderdeel van:                                C-Divisie "7 December"                 

Vertrek IndiŽ:                                   07-01-1947 a/b "Tegelberg"               

Aankomst IndiŽ:                              03-02-1947  Batavia                      

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java                           

Ingedeeld bij:                                   3e Infanterie Brigade Groep              

Actiegebied(en):                               Soemedang, Tarodong, Garoet, Tjitjelengka

Commandant:                                  Maj. J.J. Simons     05-09-1946/22-02-1950

Gerepatrieerd:                                  29-01-1950 a/b "Johan v Oldebarneveldt"  
                                                           
22-02-1950 aankomst Nederland            

Omgekomen:                                   10 man                                   

 Het 2e Eskadron 1e Verkenningsregiment was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Op 25 september 1946 werd de naam veranderd in 2e Eskadron 1e Regiment Huzaren van Boreel. Na aankomst werd het eskadron gelegerd te Batavia in de Prins Willem III school in de wijk Salemba. Na het in ontvangst nemen van het materiaal werden de eerste weken na aankomst besteed aan wachtlopen. Tevens nam het eskadron deel aan enkele zuiveringsacties. Op 19 maart 1947 werd het eskadron verplaatst naar Tjiandjoer.

 Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, trok het eskadron op naar Soekaboemi dat reeds door de infanterie was bezet. Vanuit Soekaboemi trok het eskadron, met het 2e peloton voorop, verder naar de krachtcentrale bij Oebroeg. In de nacht van 21 op 22 juli viel de centrale onbeschadigd in handen van het eskadron. Nadat in het gebied nog enkele zuiveringen waren uitgevoerd werd het nieuw bezette gebied overgedragen aan onderdelen van de 1e Inf.Brig. De 3e Inf.Brig wachtte een nieuwe opdracht. Het eskadron werd via Tjiandjoer en Soemedang overgebracht naar Kadipaten waar het in legering ging. Op 9 augustus trok het eskadron via Pengalengan langs de bergwegen van de Goenoeng Papandajan op naar Garoet. Als ťťn van de drie aanvalsgroepen had het eskadron de eer op 10 augustus Garoet als eerste te bereiken.

 Na de 1e politionele actie werd het eskadron gelegerd in Tarogong ten noorden van Garoet. Het eskadron werd o.a. ingezet bij zuiveringen maar de hoofdtaak bestond uit het open houden van de wegen en het beveiligen van konvooien. Vooral het weggedeelte Tasikmalaja-Garoet was zeer berucht. Op deze weg vonden veel beschietingen en overvallen plaats en er ging geen dag voorbij of deze weg moest letterlijk 'opengeschoten' worden. Buiten deze moeilijke taak kregen de pelotons later ook nog een eigen patrouillevak toegewezen. Dit waren de gebieden Leles, Batoeboer Limbangan en Panoendjoek.

 Aan de 2e politionele actie, op 19 december 1948 nam het eskadron niet actief deel. Het werk in het eigen gebied bleef zeer zwaar. Buiten de TNI was er ook nog een andere partij zeer actief welke zich in de bergen schuil hield, de Daroel Islam. De meeste verliezen bij het eskadron werden geleden bij zuiveringen en patrouilles die te voet moesten worden uitgevoerd. Na het "cease fire" op 10 augustus 1949 werd het rustiger alhoewel de Daroel Islam zich van een cease fire niets aantrok. Eind augustus 1949 werden de detachementen afgelost door pelotons van de 41 ZVE (F-Brigade). Het eskadron werd geconcentreerd rond Tjitjalenka. Tot aan de soevereiniteitsoverdracht, op 19 december 1949, werd het vak geleidelijk aan overgedragen aan de TNI. In januari 1950 werd het eskadron verplaatst naar Batavia in afwachting van de repatriŽring.