Opgericht:                                         01-09-1946 te Breda                       

Onderdeel van:                                C-Divisie "7 December"                  

Vertrek IndiŽ:                                   21-10-1946 a/b "Johan de Witt"            

Aankomst IndiŽ:                              21-11-1946 Batavia                        

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java                         

Ingedeeld bij:                                  W-Brigade, *3e Infanterie Brigade Groep  

Actiegebied(en):                               *Poentjak, Semarang, Tegal, Tjilemoes, NwTersana,
                        *Tjiwedej, *Tasikmalaja, *Karangnoengal 

Commandant:                                  Kapt. Langelaar       23-09-1949/02-12-1949

Gerepatrieerd:                                  03-12-1949 a/b "Sibajak"                  
                                                            28-12-1949 aankomst Rotterdam             

Omgekomen:                                   5 man                                     

 De afdeling was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Op 31 november 1946 werd de afdeling gelegerd op het artilleriekamp in Batavia voor training en het in ontvangst nemen van het materiaal. Eind maart 1947 werd de afdeling gelegerd te Poentjak.

 Tijdens de 1e politionele actie, ingedeeld bij de W-Brigade te Lembang, ondersteunde de afdeling op 21 juli 1947 de infanterie bij de opmars naar Tjiater. Op 23 juli werd de afdeling verplaatst naar Djalantjagak. Via Cheribon arriveerde de afdeling op 28 juli te Tegal. Op 1 augustus werd de opmars voortgezet naar Pekalongan. Na de 1e politionele actie werd de afdeling op 7 augustus gelegerd in Semarang en ingezet bij vele acties zoals op 28 augustus naar Soekaredjo. Op 10 september werd de C-batt overgebracht naar Cheribon voor o.a. acties naar Pamanongan en Kawali. De D-batt werd op 16 september gelegerd te Tegal. Op 23 oktober was de gehele afdeling gelegerd in Tasikmalaja en nam men tot 10 november deel aan de zuivering van het gebied ten zuiden van de lijn Tasikmalaja-Bandjar. Na een korte tijd te Koeningan kreeg de afdeling op 21 november een eigen patrouillevak bij Tjilemoes toegewezen. Naast artillerist was men nu ook infanterist.

 
 Op 27 december werd een batterij ingedeeld bij het Basiscommando Cheribon. Medio januari 1948 werd de gehele afdeling gelegerd te 'Nieuw Tersana', Tjiledoeg en Losari. Op 12 februari bezette de afdeling na een actie Waled en de daar gelegen pas. Op 15 april keerde de afdeling weer terug bij de 3e Inf.Brig.Groep en gelegerd ten zuiden van Bandoeng met o.a. posten te Tjiwedej, Babakan-Djambang, Pengalengan, Soekaati en Tjiboeni. Na een betrekkelijk rustige tijd werd de afdeling op 6 juli 1948 verplaatst naar Tasikmalaja en gelegerd te Manondjaja, Tjineam en Radjapola. In dit gebied was de TNI en vooral de Daroel Islam zeer actief. Van 20 september tot begin december was de afdeling gelegerd te Karangnoengal met o.a. posten te Madoer, Tjibatee-Iring en later Bantarkalong. Hierna keerde de afdeling weer terug naar Tasikmalaja, Singaparna en Soekaratoe. Op 20 december loste men 1-1 RHvBoreel af in het "oude" gebied bij Tjiwedej.

 

Aan de 2e politionele actie nam de afdeling niet actief deel. Eind maart 1949 keerden de Huzaren weer terug en werd de afdeling o.a. gelegerd te Tjitjalengka, Nagreg en Madjalaja. De inlevering van materiaal, voertuigen en artillerie begon reeds in juni. Maar de acties gingen door zoals op 21 juni de actie "Scheveningen". Op 27 augustus werd de afdeling gelegerd te Singaparna en Tjiledoeg voor inlevering van het overige materiaal. Op 10 september werd men verplaatst naar Tjiandjoer en Tjikalon-Koelon. Eind november vertrok de afdeling naar Batavia in afwachting van de repatriŽring.