Opgericht:                             01-09-1946

Onderdeel van:                   C Divisie "7 December

Toegevoegd aan:                 T.T.C West - Java

Actiegebied(en):                  residenties Krawang en Cheribon

Commandant:                      Kolonel J.A.W. Uijlenberg

Opgeheven:                         05-09-1949

 

De 2e Infanterie Brigade Groep was gevormd uit dienstplichtige militairen van de lichting '45. Het kader bestond voornamelijk uit OVW'ers die hun opleiding in Engeland kregen.

Na aankomst op Java werd de Brigade tijdelijk gelegerd in Batavia en Mr. Cornelis. Tussen 15 en 17 november werden de posten van de 1st Indian Infantry Brigade en de U - Brigade (OVW'ers) overgenomen ten oosten, zuiden en westen van Batavia. Het KNIL bataljon Infanterie II was aan de Brigade toegevoegd en ondersteunde tot eind februari, begin maart 1947, de onderdelen bij hun nieuwe taak.
Vooral het gebied rond Bekassi was zeer onrustig. Dit kwam door de concentratie van een grote groep strijders van de Laskar Rakjat (volksleger) en de ALRI (republikeinse marine) die zich in dat gebied bevonden. Na de uitschakeling van deze groepen werden daarna vreemd genoeg Ī 300 Laskars ingezet aan Nederlandse zijde, de zogenaamde "HAMOTS" (Harer Majesteits Ongeregelde Troepen).

De taak van de 2e Infanterie Brigade Groep tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, bestond uit een opmars in oostelijke richting naar Krawang, Tjikampek, Tjilamaja en Pamoenoekan. Van zeer groot belang was het onbeschadigd in handen krijgen van de -verkeers- en spoorbrug over de Tjitaroem bij Tandjoengpoera. 
Op 24 juli waren Poerwakarta en Pamoenoekan bereikt. Hier zou de Brigade contact maken met de aanvalscolonne van de W - Brigade. Twee dagen later werden Indramajoe,  Karangampel en Djatibarang bezet. Op 28 juli nam de Brigade de regentschappen Cheribon, Madjalenka en Koeningan over van de V en W - Brigade. Op 5 augustus werd de 1e politionele actie beŽindigd.

Na de 1e politionele actie besloeg het gebied van de Brigade de residentie Cheribon en het regentschap Krawang, oost van de Tjitaroem.
Eind november 1947 vond er een hergroepering plaats. Dit betekende een verkleining van het Brigadevak aangezien de W - Brigade het Cheribonse overnam. In het voorjaar van 1948 vond er wederom een hergroepering plaats en bestond het gebied van de Brigade weer uit de residenties Krawang en Cheribon.
Op 15 december 1948 nam de F - Brigade de residentie Cheribon over. De Brigade nam het west Krawangse en Tjiandjoer over van de 1e Infanterie Brigade.

De 2e Infanterie Brigade Groep nam niet actief deel aan de 2e politionele actie. Wel was er een verhoogde waakzaamheid afgekondigd in de bezette gebieden
Na de 2e politionele actie werd het vak Tjiandjoer weer overgedragen aan de 1e Infanterie Brigade Groep.

In juli begonnen de vele hergroeperingen in verband met de aanstaande repatriŽring. Geleidelijk werden de onderdelen van de Brigade afgelost.

Op 5 september 1949 werd de 2e Infanterie Brigade Groep opgeheven
.