Opgericht:                                         01-07-1946 te Bergen op Zoom              

Onderdeel van:                                C-Divisie "7 December"                   

Vertrek IndiŽ:                                   26-09-1946 a/b "Kota Agoeng"              

Aankomst IndiŽ:                              26-10-1946 Medan                          

Toegevoegd aan:                             T.T.C. Noord-Sumatra                       

Ingedeeld bij:                                   Z-Brigade                                 

Actiegebied(en):                              Medan, Bindjei, Arnhemia, Goenoeng Melajoe,
                                                            Tandjoeng Balai, Rantau Prapat            

Commandant:                                  Lt.Kol J.A. de Groot  01-07-1946/06-12-1949

Gerepatrieerd:                                 12-11-1949 a/b "Johan van Oldebarnevelt" 
                                                            06-12-1949 Amsterdam                       

Omgekomen:                                   18 man                                    

Bijnaam:                                            de "Blubbertrappers"

 

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45 en was een van de zes Bewakingsbataljons "7 December". Deze bataljons werden in IndiŽ, ondanks de korte opleiding en lichte bewapening, ingezet als 'gewone' infanterie eenheden. Na aankomst te Belawan werd het bataljon gelegerd op posten in en rond Medan en Belawan. Op 2 januari 1947 leverde het de flankdekking bij een actie waarbij de posten van de Z-Brigade verder naar het zuiden werden verplaatst. Ook nam het bataljon deel aan acties voor de beveiliging van de weg Belawan-Medan zoals op 7 januari bij Poeloe Brayan en Gloegoer. Vanaf 10 januari kreeg het bataljon de beveiliging van het weggedeelte Mabar-Poeloeh Brayan toegewezen. Na 27 mei was het gebied vergroot en liep het van Belawan tot Gloegoer met o.a. posten te Laboehan, Titipapan, Belawan, Helvetia en Mabar (Noordsector).

 
Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, patrouilleerde het bataljon aan de demarcatielijn om infiltraties te voorkomen. Hierna loste het de aanvalstroepen af in de veroverde gebieden  zoals Hamperan Perak, Bantam Betoel, Arnhemia en Deli Toea en zuiverde de omgeving. Op 29 juli bezette het bataljon Saentis en op 4 augustus met 4-2 RI Tandjoeng Poera. Na de 1e politionele actie werd het bataljon gelegerd zuidwest van Medan rond Sibolangit, Bindjei, Arnhemia. Geleidelijk werd het gebied door het bataljon gezuiverd. Na een grootscheepse actie op 16 oktober werd in het westen Bohorok bezet. Dan volgden er acties naar het zuiden en kwam ook dit gebied onder controle. Met de bezetting van Telaga, op 11 februari 1948, was het meest zuidelijke deel van het gebied bereikt. Tussen 27 en 30 maart nam het bataljon het vak van 4-RS ten oosten van Medan over met posten te Tandjoeng Balai, Mesihi, Goenoeng Melajoe en Haboko. In dit gebied aan de Status-Quo lijn had het voornamelijk een politietaak en was het redelijk rustig.

 Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, trok het bataljon vanuit Goenoeng Melajoe op naar Rantau Prapat (actie "Renpaard") en werden de ondernemingen Brussel en Padang Halabon bezet. De 3e cie zorgde voor rugdekking en bezette Soengei Kepajang. Een kleine groep stootte door naar Wingfoot. Op 20 december trok een groep van het bataljon 4-2 RI op naar Langga Pajoeng, maar kon deze door de onbegaanbare wegen niet bereiken. Door patrouillegang en acties werd het nieuwe gebied, welk op 22 februari 1949 werd vergroot met het vak van 3-15 RI rond Laboean Bilik, gezuiverd. In maart nam de onrust weer toe. Er werden diverse acties gevoerd waarbij o.a. Normark en Hoeta Godang werden bezet.

Pas na het "cease fire" op 15 augustus keerde de rust in het gebied weer terug. 

 

.

 

Literatuur:

  1. Met 3-3 R.I. in de tropen. Groot, J.A.J. de, P. v.d. Geest en G.M. van Rossum (samenstellers), Medan, 1949, 135 blz. Gedenkboek van het 3e bataljon van het 3e Regiment Infanterie.

  2. Het vreemde leger. Rossum, G.M. van, Z.p., 1985; 142 blz. Herinneringen aan 3-3 RI

  3. Groen is de oetan. Rossum, G.M. van,Leiden, ca. 1950; 239 blz. Herinneringen aan en verhalen over 3-3 RI.

  4. Trilogie Bandjir over Noord-Sumatra., Post, H.
    Deel 1. Bandjir over Noord Sumatra, Medan, 1948; 141 blz.
    Deel 2. Politionele actie, Medan, 1948; 172 blz.
    Deel 3. Bedwongen Bandjir, Medan, 1949; 190 blz.