Opgericht:                                         01-09-1948 te Oldebroek                       

Onderdeel van:                                41ste Zelfstandige Infanterie Brigade
                                                            (in Indie F-Brigade genoemd)                 

Vertrek IndiŽ:                                   24-09-1948 a/b "Johan van Oldebarnevelt"            

Aankomst IndiŽ:                              01-11-1948 Batavia                        

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java                         

Ingedeeld bij:                                   3e Inf.Brig.Groep

Actiegebied(en):                               Tasikmalaja, Garoet, Soekaratoe, Gombong
                                                            Radjapolah, Batoedjadjar

Commandant:                                  1e Lt. C. Schmidt                       01-09-1948 /04-10-1948
                                                            Maj. J. van Binsbergen           04-10-1948 /15-05-1950
                                                            Kapt. M.A.J. Wolf                   15-05-1950 /03-07-1950

Gerepatrieerd:                                  06-06-1950 a/b "Goya"                  
                                                            03-07-1950 aankomst Amsterdam        

Omgekomen:                                   2 man


De afdeling was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '48-1.
Na aankomst te Batavia werd de afdeling overgebracht naar Tasikmalaja. Daar de afdeling niet was uitgerust met artillerie, dit zou men overnemen van 8 RVA, kreeg de afdeling vooreerst een infanterietaak toegewezen. Na een intensieve training werd men op 7 december 1948 toegevoegd aan het bataljon 3-2 RI te Garoet. Hier had de afdeling een eigen patrouillegebied en o.a posten te Tjisoeroepan, Tjikandang, Simpang en Tjikadang en beveiligde men ondernemingen zoals, Juliana en Pamegatan, die veelvuldig door de TNI werden aangevallen.
Ondanks dat de afdeling een infanterietaak had werd daarnaast een artillerieopleiding gevolgd bij 1-8 RVA.
Op 22 en 23 april 1949 voerde de afdeling een zuivering uit ten oosten en westen van de weg Garoet-Tasikmalaja. Maar de Ī 3000 man TNI die zich daar bevonden, waren reeds weggetrokken.

Als gevolg van de toenemende onrust vestigde de E-batt op 12 mei een post te Pangaoeban. Begin juni werd de afdeling ver≠plaatst naar het regentschap Tasikmalaja, waar het o.a posten te Tjisajong, Radjapolah, Tjigadog, Tjigorowong, Gombong, Soekara≠toe en het vliegveld Awipari bij Tasikmalaja kreeg.
Samen met 8 RVA en 3-14 RI nam de afdeling op 28 juni deel aan de actie "Breda" bij Singaparna en zuiverde men de kampongs Djajarata en Leuwisari. Op 5 juni werd de actie vervolgd en werd de tegenstander uit het gebied verdreven.

De F-batt. werd op 17 juni toegevoegd aan 3-8 RVA en gelegerd te Pamojanan en Karangsari. Op 27 juni ontving de E-batt. een volledige batterij met vier stukken.  Op 3 september kreeg uiteindelijk ook de F-batt. een complete artillerie uitrusting uitgereikt. 

Ondanks het 'cease-fire' op 10 augustus 1949 bleef de Daroel Islam de strijd voortzetten. Door de aanhoudende beschietingen van deze islamitische Groep werd er door de afdeling nog aan menig actie deelgenomen om de veilig≠heid in het gebied te kunnen waarborgen.
Op 9 september verleende de F-batt artilleriesteun aan 413 BI bij Pasir BoŽr. Op 24 oktober werd de stootgroep 'Arend' opgericht. Deze groep werd o.a op 28 oktober ingezet bij een actie naar Kalieung en vernietigde daar een hoofdkwartier van de Daroel Islam. Op 13 november werd de afdeling verplaatst naar het regentschap Garoet met o.a posten te Tjibatoe, Nangapait, Sadang en Babakan Loa.
Medio december werden de posten geleidelijk overgedragen aan de TNI en werd de afdeling geconcentreerd in Garoet. Van 21 tot 25 maart 1950 werd de afdeling verplaatst naar Batoedjadjar waar het materiaal werd ingeleverd.

Op 21 mei werd de afdeling gelegerd in Batavia in afwachting van de repatriŽring.

 


Oldenbroek september `1948, 3-41 RVA voor het vertrek naar de "Oost"

Literatuur:

  1. Binsbergen, J. van, 3-41 RVA in de tropen.. Leiden, 1950; 144 blz. Gedenkboek van de 3e Afdeling van het 41e Regiment Veldartillerie. Deze afdeling werd ingedeeld bij 1 Divisie Ď7 Decemberí en opereerde in het Garoetse op West-Java.

  2. Hoffenaar, J., J.P.C.M. van Hoof en J.A. de Moor, Vuur in beweging. 325 jaar Veldartillerie 1677-2002. Amsterdam, 2002; 320 blz. Korpsgeschiedenis met een hoofdstuk over de inzet van de veldartillerie in Nederlands-IndiŽ.