Opgericht:                                         01-09-1946 te Breda                       

Onderdeel van:                                C-Divisie "7 December"                  

Vertrek IndiŽ:                                   21-10-1946 a/b "Johan de Witt"            

Aankomst IndiŽ:                              21-11-1946 Batavia                        

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java                         

Ingedeeld bij:                                   3e Inf.Brigade Groep, *1e Inf.Brigade Groep

Actiegebied(en):                              Tjiandjoer, Soemedang, Garoet, Tasikmalaja, Tjiawi,
                        Pengalengan, *Soekanegara         

Commandant:                                  Maj. E.J.P. de Krijger 10-07-1948/13-07-1949
                                                            Maj. C. Doorman        13-07-1949/02-12-1949

Gerepatrieerd:                                  03-12-1949 a/b "Sibajak"                  
                                                            28-12-1949 aankomst Rotterdam             

Omgekomen:                                   6 man                                     

De afdeling was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Op 31 november 1946 werd de afdeling gelegerd in het artilleriekamp in Batavia, waar men een verdere training kreeg en het materiaal in ontvangst nam. Begin januari 1947 verhuisde de afdeling naar Tandjong Priok voor bewakingstaken in het havengebied. Aan het eind van de maand keerde de afdeling weer terug naar Batavia. In maart werd de afdeling gelegerd te Bodjongpitjong in de sector Tjiandjoer.

 Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, trok de afdeling met 3-14 RI op naar Soekaboemi. Na de inname van Soekaboemi werd men teruggenomen op Poentjak en op 26 juli verplaatst naar Soemedang en ingezet bij diverse zuiveringsacties. Op 28 juli ondersteunde de afdeling 3-14 RI in de opmars naar Tjikoneng en werden twee belangrijke bruggen veilig gesteld. Na de 1e politionele actie bleef de afdeling gelegerd in Soemedang. Op 20 augustus werd de E-batt verplaatst naar Garoet. Hier werd de E-batt weinig rust gegund door de vele acties. Tevens werd het bivak voortdurend beschoten. Op 4 september werd ook de F-batt in Garoet gelegerd. Op 11 november kreeg de afdeling een eigen patrouillevak toegewezen met o.a. posten te Tjibatoe en Wanaradja. Naast artillerist was men nu ook infanterist. De F-batt, aangesteld als alarmbatterij, bleef in Garoet. Een dag na de aankomst, op 12 november, werd de afdeling al ingezet. Zo ook, in diezelfde maand, bij de actie "Limburg" naar Soemadra. Bij deze actie ontzette de E-batt een cie van 3 RS, die bij Pameungpeuk geÔsoleerd was geraakt.

 

 In april 1948 kreeg de afdeling een nieuw gebied toegewezen ten zuiden van Bandoeng met o.a. posten te Tjiwedej, Pengalengan, Patjet, Santosa en Wanasoeki. Hier had de afdeling een betrekkelijk rustige tijd. Maar op 2 juli kreeg de afdeling een nieuw gebied toegewezen bij Tasikmalaja met posten te Babakanloa, Malangbong en Sadang waar weer vele acties worden gevoerd moesten worden zoals op 22 september bij Tjindjoeg. Begin november werd de afdeling gelegerd te Tjiawi. Op 20 december loste de afdeling 3-1 RHvBoreel af in het "oude" gebied bij Pengalengan.

 

Aan de 2e politionele actie nam de afdeling niet actief deel. Op 15 januari 1949 werd de afdeling gelegerd in Tasikmalaja met een post te Karangsari langs de spoorlijn Tjiawi-Malangbong. De inlevering van materiaal, voertuigen en artillerie begon reeds in juni. Maar de acties gingen door zoals van 28 juni tot 5 juli de actie "Breda" bij Tjiawi. Op 10 september werd de afdeling toegevoegd aan de 1e Inf.Brig.Groep en verplaatst naar Tjiandjoer met o.a. posten te Soekanegara en Sindangbarang. Eind november werd de afdeling verplaatst naar Batavia in afwachting van de repatriŽring.