Opgericht:                                         01-09-1946

Onderdeel van:                                “C” Divisie 7 December

Vertrek Indië:                                   27-09-1946 a/b “Ruys”

Aankomst Indië:                              23-10-1946 Batavia

Toegevoegd aan:                             3e Infanterie Brigade Groep

Actiegebied(en):                              Batavia, Tjiandjoer,Soemedang, Cheribon,
                                                            Tasikmalaja, Garoet

Commandant:                                  Lt.Kol R.A.J. Kuipers

Gerepatrieerd:                                  17-12-1949 a/b “Groote Beer”
                                                            09-01-1950 aankomst Amsterdam

Omgekomen:                                    5 man

 

3 HupVa is gevormd uit dienstplichtigen van de lichting ’45. Op 8 mei 1946 kwamen de eerste dienstplichtigen op in Eibergen waar zij hun elementaire militaire opleiding kregen.

Hierna kreeg een ieder, op zijn vakgebied, een meer gespecialiseerde opleiding. Zo vertrokken de ziekenverzorgers naar Nijmegen in het militair hospitaal "Nebo", de mannen van de bloedtransfusiedienst naar Amsterdam en de chauffeurs kregen in Ede hun rijopleiding. Aan de vooravond van vertrek naar Indië bestond 3 HupVa uit 163 man, waaronder 7 artsen.

 Na aankomst in Batavia werd het hospitaal, dat in gebruik was bij de Britse militaire geneeskundige dienst, overgenomen en ingericht als kwartierziekenverblijf met ruimte voor 72 patiënten. Een deel van 3 HupVa werd te werk gesteld in het Militair Hospitaalcomplex II, ook in Batavia. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het drijven van het kwartierziekenverblijf, en het houden van een ziekenrapport voor de onderdelen waarbij geen arts was ingedeeld . Ook werd 3 HupVA ingezet bij acties van de 3e Inf.Brig.Groep. De transportafdeling van 3 HupVa onderhield een ambulance dienst in de stad.
In maart 1947 werd 3 HupVa, als onderdeel van de 3e Inf.Brig.Groep. verplaatst naar Tjiandjoer en ondergebracht in het voormalig Gouvernements ziekenhuis. Daar het Gouvernements ziekenhuis niet over voldoende ruimte beschikte kreeg 3 Hupva tevens de beschikking over het gewezen sanatorium in Patjet.

 Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, was 3 HupVa verdeeld in verschillende groepen ter ondersteuning van de oprukkende troepen.
Eind juli werd 3 HupVa verplaatst naar Soemedang. In dit onrustige gebied had een achtergebleven groep van 3 HupVa veel werk. Ook werd er medische hulp verleend aan de Indonesische bevolking.
Andere groepen van 3 HupVa kwamen terecht in Garoet, Tasikmalaja en Tjiamis. In tegenstelling tot "Tasik" en Garoet had Tjiamis niet de beschikking over een chirurgische afdeling. Na enige tijd werd Tjiamis opgeheven en werden er nieuwe hospitalen ingericht in Pengalengan en Pameungpeuk.
De zieken en gewonden werden voor zover het kon behandeld en verpleegd door 3 HupVa, maar de zeer ernstige gevallen moesten worden overgebracht naar de grotere hospitalen in Batavia en Tjimahi.

Medio 1948 werd Pengalengan opgeheven en werd de groep van 3 HupVa ondergebracht in Parigi. In diezelfde periode kreeg 3 HupVa de beschikking over een zwembad te Tjipanas. Dit voormalig kampement van een groep Huzaren werd nu ingericht als herstellingsoord voor zieken en gewonden van de 3e Inf.Brig.Groep.

Tot aan de repatriëring heeft 3 HupVa in dit uitgestrekt gebied haar opgedragen werk op uitstekende wijze gedaan.