Opgericht:                                         13-01-1947 te Vught                       

Onderdeel van:                                D-Divisie "Palmboom                     

Vertrek IndiŽ:                                   05-02-1947 a/b "Johan van Oldebarnevelt" 

Aankomst IndiŽ:                              06-03-1947 Batavia                        

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java                           

Ingedeeld bij:                                  Basis Commando batavia, *1e Inf.Brig.Groep 

Actiegebied(en):                              Buitenzorg, Tjiandjoer, Tjibaroessa, Tangerang,
                                                            Noord/Midden Bantam            

Commandant:                                  Lt.Kol A. van Battum      13-01-1947/07-09-1947
                                                           
Lt.Kol R.A. van Wilsem  07-09-1947/18-02-1950          

Gerepatrieerd:                                  23-01-1950 a/b  "Zuiderkruis"                          
                                                            18-02-1950 aankomst Nederland             

Omgekomen:                                   17 man                                    

Bijnaam:                                            "Gele Duivels", "Meelzakkenbataljon"

 Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '46 en was een bewakingsbataljon van de D-divisie. Ondanks de korte opleiding en lichte bewapening werd het ingezet als een normale infanterie eenheid. Na aankomst te Batavia werd het bataljon doorgestuurd naar Buitenzorg. De 1e cie werd gelegerd te Tjipajoeng bij 3 GRPIr. De 2e en 3e werden gelegerd te Kebon Selada en Kota Batoe bij 3 GRGr. Al snel werd het bataljon belast met konvooibeveiliging en de bewaking van o.a. depots, krachtstations en het vliegveld Semplak (1e cie). Daar het bataljon aanzienlijk onder de sterkte uit Nederland was vertrokken werd de 3e cie opgeheven en verdeeld.

 Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, nam het bataljon de bezetting over van Tjitoeroeg, Tjigombong en later ook Parakansalak en Poroengkoeda van de verder oprukkende Grenadiers. Een klein deel, ongeveer 30 man en een groep ingedeeld bij de stormschool Moeara, verleenden assistentie aan de Genie en maakten de gehele opmars mee. Na de 1e politionele actie kreeg het bataljon een vak toegewezen ten westen van Buitenzorg aan de van Mooklijn (demarcatielijn) met o.a. posten te Poeraseda, Kratjak en Leuwiliang. Na 3 november was het niet meer toegestaan de van Mooklijn te overschrijden. Het gevolg was dat de TNI zich na een aanval of beschieting veilig achter deze lijn kon terugtrekken waardoor zij moeilijk te bestrijden waren. Na een hergroepering wisselde het bataljon op 18 november van vak met 3 GRPIr en werd het gelegerd rond Tjiandjoer met o.a. posten te Tjikalong, Tjibeber en Tjipanas. Dit gebied was in tegenstelling tot het vorige veel onrustiger. Op 24 april 1948 nam het bataljon het gebied bij Tjibaroessa en Djonggol over van 4-11 RI maar werd in juni weer verplaatst naar Tjiandjoer. In november werd het bataljon opnieuw gelegerd bij Tjibaroessa (de 2e cie bleef te Tjiandjoer). Slechts drie weken later werd het gehele bataljon verplaatst naar Tangerang. Een deel van het bataljon werd ingezet bij wachtdiensten te Batavia.

 Tijdens de 2e politionele actie trok het bataljon, op 23 december 1948, achter de aanvalsgroep op en bezette het belangrijke objecten, zoals de brug bij Balaredja, en het gebied behorende bij de residentie Batavia met o.a. de plaatsen Maoek, Djenggo en Balaredja. Na de 2e politionele actie bleef het bataljon gelegerd ten westen van Batavia. Het bataljon nam ook deel aan zuiveringsacties in het vak van 3-12 RI, Noord Bantam (Serang). In juli 1949 wisselde het bataljon van vak met 3 GRJ in Midden Bantam. Hier verbleef het bataljon tot aan de repatriŽring.