Rhemrev           

De naam Rhemrev is een vrij opmerkelijke naam. Waar komt deze vandaan.

Bij gebrek aan Europese vrouwen namen de mannen in de 18e eeuw vaak een Njai, een inheemse huishoudster, die veel meer was dan een bediende. Dit was lange tijd een geaccepteerd verschijnsel.
Kinderen die uit een relatie als deze werden geboren konden vanaf 1828 worden erkend, of zonder ze te erkennen laten inschrijven met de verplichting ze te verzorgen. Soms kregen zij dan de omgekeerde achternaam van de natuurlijke Europese vader. Zo werd Vermehr dus Rhemrev.  In de loop der tijd nam het fenomeen van de Njai langzaam af, vooral toen aan het einde van de 19e eeuw steeds meer Europese vrouwen naar Indie gingen, en de Nederlandse normen en waarden deze gang van zaken steeds minder accepteerden.
De stamvader van de familie Rhemrev is Leendert Rhemrev geboren rond 1759. Zoon van Leendert Hendrik Vermehr en een inlandse Javaanse vrouw.

Raymond Willem Vermehr Rhemrev


 

02-03-1923 Geboren te Tjimahi, zoon van Willem Rhemrev (KNIL militair) en Mabel Ruth Huntley.
Juni 1941 (Bandoeng) In Militaire Dienst, CORO (Corps Opleiding Reserve Officieren) cursus gevolgd te Bandoeng.
08-03-1942 In Japanse Krijgsgevangenschap
02-09-1945 Uit Japanse krijgsgevangenschap en ingedeeld als Ass.Liaison Off. (B.M.A)
09-12-1945 Tijdelijk 2e Res. Luitenant
16-03-1946 Met ziekteverlof naar Nederland
16-04-1946 Gedebarkeerd in Nederland
september 1946 Gedetacheerd bij de K.L. ter opleiding tot Res. Officier (KMA Breda)
01-03-1947 Militie Vaandrig KNIL
11-04-1947 Vertrokken uit Nederland ("ss Nieuw Holland")
12-05-1947 Aankomst Batavia en ingedeeld bij 3e compagnie 1e Infanteriebataljon KNIL (3 Inf.I.Knil)
09-12-1947 Res. 2e Luitenant der Infanterie
21-02-1948 Overgeplaatst naar Inf.V.Knil ter aflossing (het befaamde "Andjing Nica")
04-08-1948 Tijdelijk benoemd tot reserve 1e Luitenant der Infanterie
16-01-1949 Overgegaan bij Sub.Afd. KNIL, Tpn Det - "T-Brigade"(besch. C "T-Brigade")
01-02-1949  Overgenomen van staf "T- Brigade" door staf "W-Brigade)
18-02-1949 Overleden tijdens vervoer naar Banjoemas tengevolge van bekomen verwondingen
19-02-1949  Ter aarde besteld op het ereveld te Banjoemas

 

Het Procesverbaal van het sneuvelen van Elt Rhemrev opgesteld door Cdt. 4e compagnie 411 BI