Opgericht                                          19-10-1945 te Tamuan (Siam het huidige Thailand)

Onderdeel van                                 1e Java Echelon (eind 1945 opgeheven)

Toegevoegd aan                               Trpco. Bali-Lombok, T.T.C. Zuid Sumatra

Ingedeeld bij                                    Bali – Lombok Brigade, Y - Brigade

Actiegebied(en)                                 Bali, Lombok, Palembang, Pendopo,
                                                            Teloekloeboek,Talangakar, Benakat

Commandant                                    Majoor. J.W. van Marle     19-10-1945 / 13-02-1946
                                                            Majoor  W.C.A. van Beek   13-02-1946 /

Opheffing                                          19-01-1948

Heropgericht                                    Medio 1948

Omgekomen                                     20 man (periode 1946/1947, vermeld moet worden dat er nog 5 gesneuvelden geregistreerd        staan bij de “Bali Lombok Brigade”. Of deze gesneuvelden ook bij Inf.X. ingedeeld waren is onbekend)

 Bijnaam                                            Gadjah Merah” (Rode Olifant)

 

Het bataljon bestond uit vrijwillig aangemelde en goedgekeurde ex-krijgsgevangenen. Het bataljon, opgericht onder de naam 1e Bataljon, zou samen met het 2e en 3e Bataljon het 1e Java Echelon vormen. Eind 1945 werden de drie incomplete bataljons geformeerd tot twee bataljons voor de Bali/Lombok Brigade.

Op 14 februari 1946 vertrok het 1e Bataljon van Siam. Na een reis van bijna drie weken, met tussenstops te Singapore en Soerabaja, landde het bataljon op 2 maart bij Sanoer op Bali. Aan het einde van de dag waren de compagnieën gelegerd te Den Pasar, kesiman en het vliegveld Koeta.
Zonder een schot te lossen waren de belangrijkste doelen op Bali in handen van de “Gadjah Merah” gevallen.
Op 27 maart landde het Bataljon in de baai van Lembar op Lombok. Na de landing werd er doorgestoten naar Mataram en werden o.a. Selong, Praja en Amperan bezet.

Door de toenemende onrust op Bali werden begin april de 5e en 1e cie overgebracht naar Bali, toegevoegd aan het 2e Bataljon en gelegerd te Mengwi en Kediri. In de daarop volgende weken werden ook de overige compagnieën naar Bali overgebracht en o.a. gelegerd te Tabenan, Den Pasar, Djatiloeh, Penebel, Negara en Bereteh.
Door een intensieve patrouillegang en acties, als op 15 mei bij Samsan Doea en op 15 juni tussen Lampoe, Plaga en Kintami, werden de ‘bendes’ en infiltraties vanuit Java bestreden.

Op 25 juli werd de order uitgegeven voor de oprichting van de Y-Brigade. Het 1e Bataljon inmiddels omgedoopt tot Inf.X.KNIL was een van de twee KNIL bataljons die bij de Y-Brigade was ingedeeld.

Door de komst van 4(8) RS op Bali kon een groot deel van de manschappen op verlof. Tevens vond er een reorganisatie plaats en werd het bataljon omgevormd tot een ‘normaal’ infanteriebataljon. Eind september bestond het Bataljon reeds uit Staf, Stafcie, Ost.cie maar slechts drie Tircieën in plaats van vier.

 Op 24 oktober werd het Bataljon met de Y-Brigade overgebracht naar Palembang op Zuid Sumatra en gelegerd in de “concessie”, de Benteng, het Charitas-complex en Talang Betoetoe.  Het Bataljon werd in deze periode versterkt met een (Javaanse) 4e cie. Eind december vonden er in Palembang hevige gevechten plaats. Begin januari 1947 keerde de rust weer terug.

Tijdens de 1e politionele actie, op 21juli 1947, nam het Bataljon deel aan de operatie “Gelderland”, de bezetting van het Pendoppo-gebied en de daar gesitueerde olievelden. Op 21 juli voer het Bataljon met diverse vaartuigen de Lematang op. Een echelon landde bij Tjoeroeb en bezette het olieveld Radja Wells. Het zogeheten ‘zware echelon’ voer door. Een vaartuig liep bij Modeng vast op een wrak. De bemanning van dit vaartuig moest de nacht ter plekke doorbrengen en stond tegenover een numeriek overmachtige vijand. Op 22 juli bereikte het ‘zware echelon’ de landingsplaats en bezette het olieveld Pendopo.
In de dagen daarna werd de bezetting van het Pendoppo-gebied voltooid en werden o.a. Karta Dewa, Pajar Teloekloeboek en de olievelden bij Talangakar en Benakat bezet.

 Vooral in de periode kort na de 1e politionele actie trachtte de TNI de olievelden en installaties te saboteren.

Tot aan de opheffing begin 1948 verbleef het Bataljon in de “Pendopo – sector” en keerde, door de intensive patrouillegang en vele acties die gevoerd werden, de rust in het gebied terug.


Boekje over de verplaatsing van de Y-brigade naar Zuid-Sumatra op 25 oktober 1946.