Zomaar een mooi verzilverde plaquette. Enigszins kaal. Maar toch.

Deze plaquette behoorde toe aan Luitenant Kolonel P. de Bie. Althans die rang bekleedde hij toen hij met pensioen ging. Op het moment dat hij deze plaquette ontving was hij Luitenant bij 2-8 RVA.

Tijdens de 1e politionele actie, van 21 juli t/m 4 augustus 1947 werden, tijdens de opmars van de W-Brigade, waarbij 2-8 RVA was ingedeeld, achtereenvolgens Brebes, Tegal, Pemalang en Pekalongan bezet. Bij Soebah werd uiteindelijk contact gemaakt met troepen van de T-Brigade die vanuit Semarang westwaarts opgetrokken waren.

Bij 2-8 RVA hadden zich tijdens de opmars enkele planters en ondernemers aangesloten om zich op de hoogte te stellen wat er, in de jaren van de Japanse bezetting en het daarop volgende beleid van de Republiek, van hun plantages en bedrijven was overgebleven.
Hierbij kregen zij de volledige medewerking van 2-8 RVA.

Voor de repatriŽring van 2-8 RVA, op 2 december 1949 wilden de planters en ondernemers de steun die zij van 2-8 RVA hadden ontvangen uitdrukken in een gepast geschenk. In overleg met de toenmalige afdelingscommandant, de Majoor F.G.  van Ditshuyzen, is gekozen voor een verzilverde plaquette. Deze plaquette werd echter uitsluitend uitgereikt aan de officieren van 2-8 RVA. Voor de manschappen werd een feestavond georganiseerd.

De plaquette werd ontworpen en getekend door Luitenant W. Leeuwenstein, een uitstekend tekenaar met een interesse in het vervaardigen van landkaarten. Na zijn terugkeer in Nederland heeft Luitenant leeuwenstein zijn doctorandus gehaald en is hij docent aardrijkskunde geworden.
Na enige kleine correcties en aanpassingen, aangebracht door Majoor Ditshuyzen was het ontwerp een feit.

De plaquette werd vervaardigd bij "van Kempen en Begeer", een zilverfabriek in Batavia van voornamelijk (zilveren) bestek.
Aan de hand van de tekening van Luitenant leeuwenstein is een mal gemaakt, waarna een aantal plaquettes zijn 'geslagen'.

De plaquette is een verzilverd met de afmetingen 109/78 mm.
Rechtsboven staat de tekst, "1e Divisie 7 December 2-8 RVA"
Linksonder staat de tekst "1946 - 1950 - West- Midden-Java"

Op de plaquette ziet men de kaart van west en midden Java met daarop de plaatsen waar de afdeling gelegerd is geweest. Tevens is de opmarsroute van de 1e politionele actie uitgebeeld die 2-8 RVA van Bandoeng naar Semarang bracht om daarna weer terug te keren naar west Java.