Opgericht                             15-01-1946 te Malakka

Toegevoegd aan                  T.T.C Midden - Java

Actiegebied(en)                   Semarang, Salatiga, Jogjakarta

Commandant(en)               Kolonel S. de Waal             15-01-1946 / 16-02-1946   
                                               Kolonel D.R.A. van Langen 16-02-1946 / 25-07-1949
                                               Lt.Kolonel P. van Santen     25-07-1949

Opgeheven                          16-12-1949

Bijnaam                                "Tijgerbrigade".

 

De T - Brigade bestond bij oprichting op Malakka opgericht uit de volgende OVW bataljons; 2-13 RI, 2-6 RI, en de stoottroepen 1 RS en 3(7) RS.

Op 5 februari 1946 vertrok 3(7) RS naar Banka en werd kort daarop werd 3(7) RS uit het verband van de T - Brigade gelicht.
De staf en de diverse hulpdiensten van de T - Brigade werden veelal gevormd uit militairen van het GBI (Gezagsbataljons IndiŽ) de LSK (Luchtstrijdkrachten) en ex krijgsgevangenen van het KNIL.
Na aankomst op Java kreeg de T - Brigade versterking van zogenaamde "Calmeyer" eenheden. Dit waren eenheden cavalerie en artillerie ter ondersteuning van de op Malakka gevormde brigades. Ook deze eenheden bestonden voornamelijk uit OVW'ers.

Na een verblijf van enkele maanden op Malakka was het eind februari, begin maart zover. De tijd van onzekerheid over de uiteindelijke bestemming en het tijdstip waarop men naar IndiŽ zou vertrekken was voorbij.
Het reisdoel voor de T- Brigade was Semarang gelegen op de noordkust van Midden Java. Het bataljon 2-13 RI arriveerde op 9 maart 1946 als eerste onderdeel van de T - Brigade in Semarang. De anderen volgden spoedig.
De T - Brigade nam hier de taak over van de Britse 5th Paratroop Brigade, en de 49th Indian Brigade Group. In augustus 1946 werd de Semarang-sector aanzienlijk vergroot. Hierdoor werd het vliegveld Kalibanteng, dat al geruime tijd door de TNI werd beschoten, voor mortier aanvallen gevrijwaard.

Gedenkboek T - Brigade                De Tijger, weekblad voor de onderdelen van de T-Brigade

 

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947,  werd het gebied van de T - Brigade wederom flink vergroot en kwamen o.a. Salatiga, Toentang, Ambarawa, Weleri, Mranggen en Demak in Nederlandse handen.

Na de repatriŽring van de OVW bataljons, het KNIL en andere onderdelen in de eerste helft van 1948 bestond de T - Brigade louter nog uit onderdelen gevormd uit dienstplichtigen, uitgezonderd manschappen van de AAT, Genie en Cavalerie waar veel OVW'ers dienden en het bataljon 1-15 RI. De manschappen 1-15 RI, ook wel " de Blijvertjes" genoemd, waren later in IndiŽ aangekomen als aanvulling verdeeld over de bestaande OVW bataljons en kwamen zodoende nog niet in aanmerking voor repatriŽring.

Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, werd Jogjakarta, waar de regering van de Republiek en Soekarno gehuisvest waren, door de T - Brigade bezet. In 1949 moest de T - Brigade onder druk van de Verenigde Naties, Jogjakarta ontruimen.

Op 16 december 1949, bijna vier jaar na oprichting werd de T-Brigade opgeheven.