Koninklijke Landmacht

4 AfdVeldArt Sumatra TTC Midden Sumatra U-Brigade  
5 AfdVeldArt Java TTC West & Midden Java B-Divisie V-Brigade
6 AfdVeldArt Sumatra TTC Zuid Sumatra Y-Brigade  
7 AfdVeldArt Sumatra TTC Noord Sumatra Z-Brigade  
8 AfdVeldArt Sumatra TTC Zuid Sumatra Y-Brigade  
9 AfdVeldArt Sumatra TTC Noord Sumatra Z-Brigade  

 

1-2 RVA Java TTC West Java C-Divisie 1 Inf.Brig.Groep
2-2 RVA Java TTC West Java C-Divisie 1 Inf.Brig.Groep
3-2 RVA Java TTC West Java C-Divisie 1 Inf.Brig.Groep
1-6 RVA Java TTC West Java C-Divisie 2 Inf.Brig.Groep
2-6 RVA Java TTC West Java C-Divisie 2 Inf.Brig.Groep
3-6 RVA Java TTC Midden Java B-Divisie V-Brigade
1-8 RVA Java TTC West Java C-Divisie 3 Inf.Brig.Groep
2-8 RVA Java TTC West Java C-Divisie 3 Inf.Brig.Groep
3-8 RVA Java TTC West Java C-Divisie 3 Inf.Brig.Groep
1-12 RVA Java TTC Oost Java A-Divisie 4 Inf.Brigade
2=12 RVA Java TTC Midden Java B-Divisie W-Brigade
3-12 RVA Java T.T.C. Midden Java B-Divsie W-Brigade
         

 

1-41 RVA Java TTC West Java C-Divisie 1 Inf.Brig.Groep
2-41 RVA Java TTC West Java C-Divisie 2 Inf.Brig.Groep
3-41 RVA Java TTC West Java C-Divisie 3 Inf.Brig.Groep
42 RVA Java TTC Oost Java A-Divisie G-Brigade
1-43 RVA Java TTC West Java C-Divisie Divisie troepen
2-43 RVA Java TTC West Java C-Divisie Divisie troepen
3-43 RVA Java TTC West Java C-Divisie Divisie troepen

KNIL

1 AfdVeldArt Java TTC Midden Java B-Divisie T-Brigade
2 AfdVeldArt Java TTC Oost Java A-Divisie X-Brigade
3 AfdVeldArt Java TTC Midden Java B-Divisie W-Brigade

Luchtdoelartillerie

1e Reg. Luchtdoelartillerie (LuA groep ML) Java      

Anti-Tank Artillerie

1e Regiment Anti - Tank - Artillerie Java