Geneeskundige Troepen

1 Hupva Java TTC West Java C - Divisie 1e Inf. Brigade Groep
2 Hupva Java TTC West Java C - Divisie 2e Inf. Brigade Groep
3 Hupva Java TTC West Java C - Divisie 3e Inf. Brigade Groep

 

4 Hupva Java  TTC Oost - Java A - Divisie 4e Inf. Brigade
5 Hupva        
6 Hupva Sumatra TTC Noord Sumatra TTC eenheden  
7 Hupva Java TTC Midden Java B - Divisie BasisCommando Semarang

 

30 Hupva        
31 Hupva        
32 Hupva        
33 Hupva        
34 Hupva        
35 Hupva Sumatra TTC Noord Sumatra TTC eenheden  

 

41 Hupva        
42 Hupva Java TTC Oost - Java A - Divisie G - Brigade
43 Hupva Java TTC West - Java H - Brigade  
44 Hupva        

 

  1 Hyg. afd.        
  2 Hyg. afd.        
30 Hyg. afd.        
50 Hyg. afd.        

 

  1 Veldhospitaal        
  2 Veldhospitaal        
50 Veldhospitaal        
51 Veldhospitaal        

 

1 Tandheelk. cie        
2 Tandheelk. cie        
3 Tandheelk. cie        

 

30 Bloedtrans. groep        
50 Bloedtrans. groep        
51 Bloedtrans. groep        

 

30 Chirurg. groep        
31 Chirurg. groep        
32 Chirurg. groep        
50 Chirurg. groep Sumatra TTC Zuid Sumtra TTC Eenheden  
51 Chirurg. groep        
52 Chirurg. groep        
53 Chirurg. groep        

 

50 Hoofdvbpl  Grote Oost & Borneo TTC Zuid Celebes TTC eenheden  
51 Hoofdvbpl         

 

30 B hospitaal        
31 B hospitaal Sumatra TTC Noord Sumatra TTC Eenheden