Opgericht                             23-02-1946 te Malakka

Toegevoegd aan                 T.T.C. Oost - Java

Commandant(en)               Kolonel G.J. van der Meulen    23-02-1946 / 02-10-1947
                                               Kolonel G. Dijkstra               02-10-1947 / 28-04-1948
                                               Kolonel J.R Kraan                28-04-1948 / 26-02-1949
                                               Kolonel H.J. Kronig              26-02-1949 / 20-07-1949

Opgeheven    20-07-1949

 

De X - Brigade bestond bij oprichting op Malakka uit de OVW bataljons 1-1 RI, 1-12 RI en 2-5 RI.
De staf en de diverse hulpdiensten van de X - Brigade werden veelal gevormd uit militairen van het GBI (Gezagsbataljons IndiŽ) de LSK (Luchtstrijdkrachten) en ex

Op 29 maart arriveerde de X - Brigade in Soerabaja. Hier nam de X - Brigade posten over van het Britse 94th Indian Brigade en het 5th British Indian Divisie en verzorgde men de stadsbeveiliging. Later kreeg de X - Brigade ook posten buiten Soerabaja zoals o.a. te Menganti, Moro, Grissee, Tjermee en Kedamaen. Op 16 mei arriveerde het OVW bataljon 2-10 RI te Soerabaja en werd ingedeeld bij de X - Brigade.
Samen met de Mariniersbrigade vormde de X - Brigade de A-Divisie. Ondanks het feit dat de X - Brigade, wat betreft bewapening en verdere uitrusting, de mindere van de Mariniersbrigade maar voerde de opgedragen taken naar grote tevredenheid uit.
Tussen de Mariniers en de X - Brigade (K.L.) bestond een gezonde rivaliteit. Toch was er een goede samenwerking zoals bij de actie "Voorloper" de bezetting van de Mlirip sluizen en Modjokerto.
Op 2 november werd 1-1 RI uit de X - Brigade gelicht en ingedeeld bij de Z - Brigade te Medan op noord Sumatra. In 1947 werden er twee dienstplichtige bataljons aan de X - Brigade toegevoegd.

Tijdens de 1e politionele actie trok een deel van de X - Brigade op naar Malang, Patjet en Trawas. Andere onderdelen, o.a. in Modjokerto, en de Perning sector, zorgden voor de flankdekking van de oprukkende troepen en de verdediging van het reeds bezette gebied en hebben menige tegenaanval met succes afgeslagen.
Na de 1e politionele actie was de X - Brigade o.a. gelegerd in Malang, Modjokerto, Pasoeroean, Patjet en Lawang.

           

In de loop van 1948 repatrieerden de bataljons van het eerste uur 1-12 RI en 2-5 RI. Het OVW bataljon 2-10 RI dat de Malakka periode niet meegemaakt heeft repatrieerde bijna een maand later evenals het nieuw gevormde 2-15 RI. De manschappen 2-15 RI ook wel " de Blijvertjes" genoemd, waren later in IndiŽ aangekomen, als aanvulling verdeeld over de bestaande OVW bataljons en kwamen zodoende nog niet in aanmerking voor repatriŽring.

Tijdens de 2e politionele actie werd de X - Brigade ingezet bij de beveiliging van het reeds bezette gebied. Het bataljon 2-15 RI (min. 1 cie.)  en een cie van 2-10 RI waren ingedeeld bij de 4e Inf.Brig. en namen o.a. deel aan de bezetting van Gondanglegi, Blitar en Toeloengagoeng.
Na de 2e politionele actie was de X - Brigade o.a. gelegerd te Pasoeroean, Madioen, Ponorogo, Klakah, Loemadjang, Toeren en Batoe.

Op 20 juli 1949 werd de X - Brigade officieel opgeheven.